Nieuwsoverzicht

Hieronder vind je het laatste nieuws van Leergeld Nederland over bijvoorbeeld onze activiteiten, acties en mijlpalen.

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag


113e stichting Leergeld van start

Stichting Leergeld Veenendaal is vanaf 12 juli van start, als 113e actieve Leergeldstichting in Nederland.

Leergeld blij met advies verhoging sociaal minimum; in huidige situatie zijn zelfs de pleisters ongelijk verdeeld!

Leergeld is verheugd over het advies van de Commissie Sociaal Minimum voor de verhoging van het sociaal minimum. Volkomen terecht vindt Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland, “De voorgestelde ingreep wordt al jaren door ons bepleit. Uit onze dagelijkse praktijk zien we dat de gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede enorm zijn.” Recent onderzoek van Leergeld laat zien dat gemeentelijke budgetten voor kindregelingen en de toegankelijkheid daarvan grote verschillen kennen. Op dit moment zijn dus zelfs de pleisters ongelijk verdeeld!

Lease a Bike doneert € 13.235

Wat een mooi resultaat hebben alle deelnemers neergezet die mee hebben gefietst tijdens de Fiets naar je Werk 4-daagse! Hulde aan iedereen! Met het bij elkaar gefietste bedrag kunnen wij weer kinderen blij maken met een fiets, zodat ook zij mee kunnen doen! Op de fiets naar school, de sportclub of vriendjes/vriendinnetjes, zo raakt geen kind achterop! Nogmaals dank Lease a Bike Nederland voor jullie inzet en deze mooie donatie voor onze organisatie!

Inzet van vrijwilligers voor gezinnen met geldzorgen van meer belang dan ooit!

Stichting Leergeld zet zich al ruim 25 jaar in voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Dit werk kan zij doen door de inzet van meer dan 1.500 vrijwilligers, actief bij 112 lokale Leergeldstichtingen in Nederland. Op de Landelijke Leergeld Dag van 1 juni worden door het hele land Zonnetjes uitgereikt aan Leergeld vrijwilligers die dit jaar een speciale waardering verdienen. Via hun inzet en betrokkenheid maken zij, samen met al onze vrijwilligers, voor veel kinderen een verschil. Zeker nu we zien dat in het eerste kwartaal van 2023 onze aantallen t.o.v. 2022 al met 40% zijn gestegen.

Persbericht Leergeld wil alle kinderen in Nederland fietskilometers laten maken

Leergeld Nederland is gestart met de campagne Geen Kind Achterop! In 2022 hebben de 112 Stichtingen Leergeld in Nederland ruim 37.000 kinderen uit gezinnen met geldzorgen geholpen aan een fiets. Via onze samenwerking met het ANWB Kinderfietsplan en met de Fiets naar je werkdag 4-daagse van Lease a bike, vragen we breed aandacht voor het belang van een fiets voor elk kind in Nederland.

Verlenging en verhoging jaarlijkse bijdrage Nationale Postcode Loterij

Al in het najaar van 2022 hebben wij het goede nieuws gekregen dat ons partnerschap met de Nationale Postcode Loterij - na een positieve evaluatie van ons partnerschap halverwege 2022 - met een bijbehorende vaste jaarlijkse bijdrage van € 200.000 verlengd zou worden met een nieuwe periode van 5 jaar. Op 24 februari werden wij op kantoor verrast met het geweldige nieuws dat onze vaste jaarlijkse bijdrage ook nog eens per direct verhoogd is naar € 300.000!

Persbericht: 2022 een ongekend jaar voor Leergeld Nederland

In 2022 hebben de 111 Leergeldstichtingen in Nederland maar liefst 160.677 kinderen uit gezinnen met geldzorgen ondersteund. In de 27 jaar dat Stichting Leergeld bestaat waren dit er nog nooit zoveel! Ten opzichte van 2021 is dit een toename van 25%. Het aantal toegewezen aanvragen is met 36% gestegen, ook een ongekende toename. Hoe kijkt Leergeld Nederland zelf tegen deze toename aan en wat is de verwachting van Leergeld Nederland voor 2023?

Uitbreiding dekking Leergeld Nederland

Bij de start van 2023 hebben wij als Leergeld Nederland uitbreiding in onze dekking in Nederland. We zijn blij dat gezinnen nu ook in de Gemeente Den Helder terecht kunnen voor aanvragen via Leergeld Den Helder. Dit betekent dat we nu met 112 stichtingen actief zijn. Trots op dit aantal om kinderen die opgroeien in een gezin met geldzorgen mee te laten doen! Ook is er bij Leergeld De Stuwwal een uitbreiding geweest en kunnen gezinnen met geldzorgen uit de Gemeente Berg en Dal nu ook bij hen terecht voor bijvoorbeeld een fiets, laptop of lidmaatschap van een sportclub voor hun kind. Een mooie extra uitbreiding waardoor we met al onze Leergeldstichtingen nu in 75% van de Nederlandse gemeenten actief zijn.

De nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage werkt ongelijkheid in de hand

Een Romereis, een museumbezoek, een dagje Efteling en ook nog een Sinterklaasfeest: de schoolkosten voor ouders kunnen flink oplopen. De bijdrage die ze betalen voor zulke activiteiten is vrijwillig! Veel ouders weten dit niet en veel scholen communiceren dit helaas nog niet duidelijk of zijn niet goed op de hoogte van de wet Vrijwillige Ouderbijdrage. Mocht je de factuur van school dus niet kunnen betalen, omdat je het financieel moeilijk hebt, weet dan dat deze wet er is en scholen je niet kunnen verplichten om te betalen. Voor zowel ouders en scholen een helder artikel in de Nationale Onderwijsgids met medewerking van onze beleidsadviseur Karin Verkaar. Lees het artikel hier ➡️ https://ap.lc/YA6MT

Extra bijdragen noodzakelijk om kinderen en gezinnen bij te staan

De Nationale Postcode Loterij heeft € 500.000 extra gedoneerd voor 2022 Door de hoge inflatie, stijgende energieprijzen en duurdere dagelijkse boodschappen komen steeds meer gezinnen in financiële problemen. De extra financiële toekenning van € 500.000 door de Nationale Postcode Loterij stelt Leergeld in staat om tijdens deze crisis te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren

Rapport “Met mijn hoofd boven water in plaats van kopje onder?”

Sam& voor alle kinderen heeft onderzoek gedaan naar de impact van onze ondersteuning als Leergeld en die van onze samenwerkingspartners Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp op het leven van kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld.

Feestelijke première Grumor in groep 8

Op donderdag 21 juli, vond in Schouwburg Venray de langverwachte feestelijke première plaats van Grumor in groep 8, de griezèlligste groep 8 musical voor scholen met lef, speciaal geschreven voor Stichting Leergeld door kinderboekenschrijver Paul van Loon. Met het verhaal van deze schoolmusical vragen Stichting Leergeld en Paul van Loon aandacht voor sociale uitsluiting

Leergeld Nederland start campagne Geen Kind Achterop!

Leergeld Nederland startte op 1 juni 2022 tijdens de Landelijke Leergeld dag de campagne Geen Kind Achterop! Jaarlijks helpen de 111 stichtingen Leergeld in Nederland zo’n 20.000 kinderen aan een fiets. Op woensdag 1 juni is er in Utrecht een sportief event voor 120 basisschoolleerlingen en een symposium over hoe we nog meer kinderen op de fiets kunnen krijgen

Nieuwsberichten wet Vrijwillige Ouderbijdrage

Uitvoering nieuwe wet Vrijwillige Ouderbijdrage: het moet beter! Vandaag is het persbericht “Onderzoek stand van zaken nieuwe wet Vrijwillige Ouderbijdrage” richting de media verstuurd. Onlangs hebben wij een uitgebreide enquête uitgezet onder onze stichtingen teneinde een (objectief) beeld te krijgen van de stand van zaken betreffende de uitvoering van deze wet.