Effectiviteit

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Leergeld bereikt met haar formule ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen:

De hulp van Leergeld is laagdrempelig, persoonlijk en snel
Na een telefoontje met een Leergeldstichting bezoekt een intermediair het gezin en bekijken we samen de financiële situatie en wat Leergeld kan betekenen. Waar gemeenten gehouden zijn aan wettelijk voorgeschreven trajecten voor de behandeling van een hulpaanvraag kunnen Leergeldstichtingen op eigen beoordeling die hulp bieden waar behoefte aan is.

Leergeld vormt een brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen
De intermediair bekijkt eerst samen of er bestaande voorzieningen zijn van de lokale gemeente of andere instanties waar het gezin gebruik van kan maken. We verwijzen vervolgens door en helpen, indien nodig, met het invullen van de daarvoor benodigde formulieren. Leergeld is een laatste materieel vangnet: wanneer gemeenten of andere instanties geen of geen toereikende voorzieningen kunnen bieden, kunnen wij vanuit Leergeld zelf hulp bieden via de vergoeding van kosten zoals een lidmaatschap van een voetbalvereniging, muziekles of een paar sportschoenen.

Leergeld beschikt over een sterk lokaal netwerk
Omdat wij lokaal georganiseerd zijn, kennen onze intermediairs hun omgeving goed. Ze kennen de plaatselijke fietsenmaker, de (basis)schooldirecteur en het bestuur van de voetbalclub. Deze netwerken zijn de levensaders van onze organisatie. Ze stellen ons in staat om structureel met deze organisaties samen te werken en zo met beperkte middelen grote daden te verrichten. Met deze aanpak creëren we ook nieuwe netwerken. Kinderen maken nieuwe vriendjes bij de sportclub en hun trotse ouders ontmoeten andere trotse ouders bij het aanmoedigen langs de zijlijn. Onze netwerken groeien iedere dag! Met nieuwe intermediairs, gezinnen, docenten, winkeliers, trainers en sponsoren.

Leergeld heeft een signaalfunctie richting de overheid
Zowel op gemeentelijk als op landelijk niveau beschikken wij over korte lijnen met de overheid, waardoor we de overheid kunnen voorzien van informatie uit de praktijk, om zo het overheidsbeleid te verbeteren en structurele verandering teweeg te brengen voor onze doelgroep.

Gedurende het jaar voeren wij diverse campagnes of andere activiteiten, zoals de Landelijke Leergelddag, Geen Kind Achterop! en de musical Grumor in groep 8.