Missie en beleid

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met geldzorgen. We bieden kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar door ze te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Door deze kinderen niet buiten te sluiten participeren ze later als volwassenen ook volwaardig in de maatschappij. Daarom is ons motto: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Op dit moment werken wij aan onze missie via de uitvoering van ons huidige meerjarenbeleidsplan 2021-2024 met de titel: Naar gelijke kansen voor alle kinderen; verdiepen en versterken. Dit beleidsplan is uitdrukkelijk geen ‘breuk’ met het verleden. Het gaat ons om verdieping en versterking van ons verhaal en onze aanpak, bijvoorbeeld door het versterken van de professionaliteit van onze vrijwilligersorganisatie en door optimalisering van de werkwijze. Hiermee willen we de slagkracht van onze organisatie voor de toekomst borgen. Zodat we ook in de toekomst invulling kunnen geven aan ons motto van de afgelopen 25 jaar: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!