Wie we zijn

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op in armoede. Dat is 1 op de 12 kinderen en 2 tot 3 kinderen per schoolklas. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Vanuit Leergeld willen wij deze kinderen laten meedoen! We bieden hen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Ouders kunnen bij de lokale Leergeldstichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Wij helpen op deze manier inmiddels ongeveer 160.000 kinderen per jaar. Hiermee is jaarlijks een bedrag gemoeid van ruim € 30 miljoen!

Maar Leergeld doet méér dan het verstrekken van voorzieningen. De vrijwilligers van de lokale Leergeldstichtingen komen achter de voordeur bij de gezinnen die financiële zorgen hebben. Ook kunnen de ouders, waar nodig, direct doorverwezen worden naar hulp en ondersteuning richting een structurele aanpak van de problemen, zoals schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. Hiernaast horen onze intermediairs achter die voordeur over de eventuele structurele belemmeringen die de ouders ervaren. Hiermee kan Leergeld zowel op lokaal als op landelijk niveau een bijdrage leveren aan beleidsveranderingen die de situatie van deze gezinnen structureel kunnen verbeteren.

Organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Onze hulpverlening is lokaal georganiseerd via autonome stichtingen. Inmiddels zijn er 112 lokale Leergeldstichtingen actief in 75% van de alle Nederlandse gemeenten.

Onze stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers, via dezelfde Leergeldformule en zijn allemaal min of meer op dezelfde manier georganiseerd. Bij onze lokale stichtingen zijn ongeveer 1.500 vrijwilligers actief. Het lokale bestuur leidt de lokale Leergeldstichting en is verantwoordelijk voor de lokale zichtbaarheid en fondsenwerving. Een coördinator heeft de dagelijkse leiding over de werkzaamheden van de zogenoemde intermediairs. Deze intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de lokale voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij hun hulpvraag.

De stichtingen zijn samen verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (verkorte naam: Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in 's-Hertogenbosch een landelijk bureau, dat alle lokale Leergeldstichtingen ondersteunt bij hun werk en de brug slaat richting landelijke beleidsmakers en media.

Onze mensen

Directeur-bestuurder en medewerkers Leergeld Nederland:

 • Gaby van den Biggelaar, Directeur-bestuurder
 • Anja Wierts, Directiesecretaresse / Officemanager
 • Karin Verkaar, Beleidsmedewerker
 • Henja Visser, Relatiemanager / Projectleider Alle Kinderen Doen Mee
 • Anne-Lieke Joosten, Adviseur communicatie
 • Wendy Yu-Tjemmes, Adviseur fondsenwerving & marketing
 • Conny Habraken, Controller en specialist fondsen & projecten
 • Patty Verhagen, Administratief/secretarieel medewerker
 • Yvonne Rood, Medewerker helpdesk, training & doorontwikkeling Leergeldsystemen (op freelance basis)

Raad van Toezicht Leergeld Nederland:

 • Jacqueline Prins, Voorzitter
 • Christian Wouters, Lid
 • Hella Slegt – Moens, Lid
 • Joanneke van Benthem – den Bakker, Lid
 • Jan Ravesteijn, Lid
 • Barbara de Greeff, Lid
 • Amina Saydali, Lid

Beloningsbeleid

Leergeld Nederland werkt met een Raad van Toezicht van vrijwilligers (onbetaald) en met een landelijk bureau met een Directeur-bestuurder en medewerkers, die gesalarieerd worden volgens de CAO Sociaal Werk.