Doneren

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Je kan ook doneren door het bedrag zelf over te maken op bankrekening: NL27 RABO 0166 2662 99 t.n.v. Leergeld Nederland.

Wil je als bedrijf doneren?

Nu het einde van 2023 nadert roepen wij vanuit Leergeld bedrijven op om samen met ons een blijvende impact te creëren voor kinderen die opgroeien in een gezin met geldzorgen! Heeft jouw bedrijf bijvoorbeeld nog geen goed doel voor de kerstactie of eindejaarsdonatie? Neem dan contact met ons op via info@leergeld.nl en kunnen we bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Wil je doneren via een aftrekbare periodieke gift?

Door ons elke maand een vast bedrag te geven, geef je ons de mogelijkheid om voor een langere periode kinderen te helpen! Wij beschikken over de ANBI status. Daardoor kun je bij je belastingaangifte je gift aftrekken van de belasting. Dit regel je op de volgende manier:

  1. Download hier de overeenkomst voor een aftrekbare periodieke gift.
  2. Vul zowel het exemplaar voor de schenker (pagina 1-2) als het exemplaar voor de ontvanger (pagina 3-4) in en mail deze naar info@leergeld.nl.
Wij kennen hieraan dan een transactienummer toe en laten beide exemplaren van de overeenkomst ondertekenen door onze directeur-bestuurder. Vervolgens zorgen we ervoor dat je het volledig ingevulde en ondertekende exemplaar voor de schenker retour ontvangt voor je eigen administratie.