Werkwijze

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Nederlandse versie
Engelse versie

Om een aanvraag voor je kind(eren) te kunnen beoordelen volgt Leergeld een bepaalde werkwijze, ook wel de Leergeldformule genoemd.

 1. Afspraak

  Nadat je als ouder of verzorger een aanvraag hebt ingediend bij Leergeld maakt een van de medewerkers, vaak een vrijwilliger, een afspraak met jou. Deze afspraak kan bij jou thuis zijn, op het kantoor van de Leergeldstichting of via (beeld)bellen. Tijdens deze afspraak kijkt Leergeld naar de financiële situatie van je gezin. Het inkomen en (eventuele) schulden worden besproken. Op basis hiervan wordt gekeken of je in aanmerking komt voor hulp.
  Het kan zijn dat een afspraak niet nodig is, omdat Leergeld de benodigde gegevens al heeft.

 2. Aangevraagde kosten

  Eerst wordt gekeken of de aangevraagde kosten op een andere manier vergoed kunnen worden. Bijvoorbeeld door de gemeente. Als het nodig is kan de medewerker hierbij helpen.
  Tijdens de afspraak kijkt de medewerker ook of er hulp nodig is voor andere kinderen. Als dat zo is kan ook voor hen een aanvraag ingediend worden.

 3. Leergeld betaalt

  Wanneer de aangevraagde kosten niet door een andere organisatie vergoed worden betaalt Leergeld de kosten. Het geld gaat rechtstreeks naar de organisatie die betaald moet worden. Dit kan de fietsenwinkel zijn, het bedrijf dat de laptop levert, een sportclub of een dansschool. Je krijgt het geld dus niet zelf.
  Het belangrijkste is dat jouw kind(eren) net zoals andere kinderen mee kan doen en daardoor ook meetelt.

 4. Andere hulp

  De medewerker met wie je de afspraak hebt kan je ook verwijzen naar andere organisaties die jouw gezin verder kunnen helpen zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, de sociaal raadslieden, de voedselbank of de kledingbank.

 5. Opnieuw contact

  Als je aanvraag wordt goedgekeurd, blijft Leergeld in contact met jouw gezin. De manier waarop kan verschillend zijn. Bijvoorbeeld via (beeld)bellen of een persoonlijke ontmoeting met een medewerker tijdens een afspraak. Het doel is om elkaar te informeren over hoe het gaat en wat er (verder nog) nodig is.
  Als de aanvraag afgewezen wordt, wordt uitgelegd waarom. Als je situatie verandert kun je later opnieuw een aanvraag indienen bij Leergeld.

 6. Een betere toekomst

  In het contact met jou wordt ook gekeken of er knelpunten zijn die jou en andere gezinnen in de weg staan om nu en in de toekomst financieel gemakkelijker rond te komen. Als dat zo is dan bespreekt Leergeld deze knelpunten anoniem met beleidsmakers, politici en andere betrokkenen.
  Een voorbeeld van een knelpunt zijn de kosten voor laptops van schoolgaande kinderen. Laptops zijn voor hen nodig om op school mee te kunnen blijven doen. De hoge kosten hiervan brengen een aantal ouders in financiële problemen. Om dit te voorkomen en toch alle kinderen op school mee te laten doen is het belangrijk dat laptops voor schoolgaande kinderen gratis worden. Hier zet Leergeld zich voor in.