Nationale Postcode Loterij

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Samen maken we het verschil

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.  

 Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 146 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,6 miljard euro aan mens en natuur geschonken. Leergeld Nederland en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

De Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen samen met de Postcode Loterijen in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen de Postcode Lottery Group. De Postcode Lottery Group is met jaarlijks € 854 miljoen euro aan donaties één van de grootste private geldgevers aan goede doelen ter wereld. Goede doelen loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO).

De Nationale Postcode Loterij & Leergeld Nederland

Leergeld Nederland ontvangt sinds 2018 een jaarlijkse bijdrage van de Goede Doelen Loterijen! In de periode 2018 t/m 2020 kwam deze bijdrage van de VriendenLoterij. Sinds augustus 2021 is Leergeld Nederland een van de goede doelen geworden die een jaarlijkse bijdrage ontvangt van de Nationale Postcode Loterij. In het najaar van 2022 kregen wij het nieuws dat het partnerschap verlengd zou worden en in februari 2023 werden wij verrast met de prachtige boodschap dat onze vaste jaarlijkse bijdrage verhoogd zou worden van € 200.000 naar € 300.000! 

Hiermee is de continuïteit van ons werk voor de periode 2023 t/m 2028 gegarandeerd! Heel erg noodzakelijk gezien het enorme aantal kinderen dat momenteel opgroeit in gezinnen met geldzorgen. Hierdoor kunnen wij de komende jaren de broodnodige directe ondersteuning blijven bieden aan al deze kinderen, terwijl we tegelijkertijd nog meer kunnen inzetten op structurele verandering voor deze gezinnen, via het aan de kaak stellen van de structurele belemmeringen die kansen van kinderen beperken én het blijven benoemen van de structurele oorzaken van armoede. Immers: kinderen zijn niet arm, zij groeien op in gezinnen met een te laag besteedbaar inkomen!

Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en medewerkers en alle leden van Leergeld Nederland zijn dankbaar voor en trots op de erkenning van de Nationale Postcode Loterij. Deze erkenning is vooral het resultaat van de geweldige inzet van alle vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van de inmiddels 112 Leergeldstichtingen, waardoor er jaarlijks inmiddels ruim 180.000 kinderen ondersteund worden in 75% van de Nederlandse gemeenten!