Aantal aanvragen blijft stijgen!

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Leergeld Nederland pleit voor structurele verbeteringen voor gezinnen met geldzorgen

In een tijd waarin een aantal politieke partijen de focus leggen op de middeninkomens in de aanpak van armoede, wijst Leergeld Nederland op een belangrijke realiteit: het zijn voornamelijk gezinnen met lage inkomens die dagelijks worstelen met geldzorgen en bij ons aankloppen, omdat ze de kosten voor hun kinderen niet kunnen betalen! De groei in het aantal aanvragen bij onze Leergeldstichtingen zet in 2023 sterk door, ondanks recente berichten dat de armoede in Nederland afneemt.

Leergeld Nederland, een organisatie die zich inzet voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen, roept op tot structurele verbeteringen ten behoeve van de bestaanszekerheid voor deze gezinnen. De organisatie benadrukt dat het merendeel van de gezinnen die worstelen met financiële onzekerheid juist behoort tot de lage inkomensgroepen. Directeur Gaby van den Biggelaar zegt daarover: “Dat signaleren wij al jaren. Met name de laagste inkomensgroepen zijn geconfronteerd met stijgende kosten van levensonderhoud, wonen en zorg, terwijl hun inkomen niet meegroeide. Wij pleiten als Leergeld daarom voor een meer structurele aanpak.”

Recentelijk heeft de Commissie Sociaal Minimum deze kwestie onder de aandacht gebracht, waarbij de Commissie benadrukt dat het echt hoog tijd is voor structurele veranderingen en de noodzaak onderstreept voor een herziening van het beleid met betrekking tot het sociaal minimum.
Met de vorming van het nieuwe kabinet roept Leergeld Nederland op tot een voortzetting van de uitkomsten van dit rapport en de positieve stappen die zijn gezet door Minister Carola Schouten. “Zij is de eerste bewindspersoon die verbetering van de bestaanszekerheid als speerpunt van haar beleid opnam. Zij besefte dat alleen pleisters plakken niet voldoende is”, aldus Van den Biggelaar. Het is essentieel dat het nieuwe kabinet voortbouwt op deze basis en zich inzet voor een beleid dat de kwetsbaarste gezinnen ondersteunt. Het is tijd om structurele oplossingen te vinden die ervoor zorgen dat gezinnen uit de armoede raken.

Recente berichten wijzen erop dat het aantal Nederlanders met een laag inkomen in 2022 gedaald is, o.a. als gevolg van eenmalige overheidsmaatregelen. Bij Leergeld Nederland zien wij deze daling niet terug in het aantal aanvragen in 2023. Integendeel, tot nu toe zien wij een verdere toename van het aantal aanvragen bij onze Leergeldstichtingen van maar liefst 23%. Onze verwachting is dat onze 113 Leergeldstichtingen dit jaar circa 200.000 kinderen zullen ondersteunen, ten opzichte van 160.677 kinderen in 2022!

“Fijn dat meer mensen de weg naar onze Leergeldstichtingen weten te vinden”, zegt Van den Biggelaar, “maar des te meer reden om te blijven benadrukken dat het plakken van pleisters niet voldoende is. Met structureel maandelijks een paar honderd euro extra worden ouders verlicht van veel zorgen en krijgen hun kinderen de kansen die zij verdienen.”

Meer informatie voor de pers: Anne-Lieke Joosten, a.joosten@leergeld.nl, 06-28648398