Alexandra Bartelds per 15 oktober nieuwe directeur-bestuurder

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Alexandra Bartelds wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Leergeld Nederland. Nadat de huidige directeur-bestuurder Gaby van den Biggelaar in februari haar afscheid aankondigde is de Raad van Toezicht met de wervingsprocedure gestart. Bartelds zal per 15 oktober 2024 beginnen. Er wordt tijd genomen voor een zorgvuldige en soepele overdracht.

Alexandra Bartelds was 17 jaar werkzaam voor DIVOSA (Vereniging van directeuren en leidinggevenden uit het gemeentelijk sociaal domein) waarvan 11 jaar als directeur. Alexandra: “Het is tijd om een nieuwe stap te zetten. Ik ken Leergeld als belangrijke lokale en landelijke speler binnen het armoedebeleid en heb bewondering voor de enorme groei, zowel in het aantal Leergeldstichtingen als in het aantal geholpen kinderen. Ik heb veel zin in om vanuit Leergeld Nederland bij te dragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen en aan de noodzakelijke structurele verbetering van de financiële situatie waarmee veel gezinnen geconfronteerd worden”.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd met Bartelds een geschikte opvolger gevonden te hebben. Voorzitter Jacqueline Prins: “Als lid van de Commissie Sociaal Minimum praatte ze mee over de aanpak van armoede en kent ze de problematiek van gezinnen met geldzorgen. Daarnaast heeft ze als directeur van DIVOSA ervaring met het werken binnen een vereniging en heeft ze leiding gegeven aan het landelijk bureau. Daarnaast is het positief dat ze beschikt over een uitgebreid en geschikt netwerk op het sociaal domein, zowel landelijk als lokaal. Wij zien bij haar een grote gedrevenheid om, samen met medewerkers, Leergeldstichtingen, vrijwilligers en samenwerkingspartners nóg meer te kunnen betekenen voor kinderen in armoede en de rol van Leergeld hierin uit te dragen!