De nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage werkt ongelijkheid in de hand

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Een Romereis, een museumbezoek, een dagje Efteling en ook nog een Sinterklaasfeest: de schoolkosten voor ouders kunnen flink oplopen. De bijdrage die ze betalen voor zulke activiteiten is vrijwillig!

Veel ouders weten dit niet en veel scholen communiceren dit helaas nog niet duidelijk of zijn niet goed op de hoogte van de wet Vrijwillige Ouderbijdrage. Mocht je de factuur van school dus niet kunnen betalen, omdat je het financieel moeilijk hebt, weet dan dat deze wet er is en scholen je niet kunnen verplichten om te betalen.

Scholen beginnen de gevolgen te merken van de Wet Ouderbijdragen. Kan of mag er dan niets meer aan extra activiteiten? NamensLeergeld Nederland pleitKarin Verkaar voor een gezamenlijke bezinning (binnen het brede onderwijsveld) en discussie over de vraag welke activiteiten echt noodzakelijk zijn om te voldoen aan een zogenaamde basiseducatienorm en daarop de financiering vanuit hetMinisterie te baseren. Daarmee wordt beoogd concurrentie (en daarmee ongelijkheid) tussen scholen uit te sluiten en een gelijkwaardig pakket voor leerlingen aan te bieden.

Voor zowel ouders en scholen een helder artikel in de Nationale Onderwijsgids met medewerking van onze beleidsadviseur Karin Verkaar. Lees het artikel hier https://ap.lc/YA6MT.