Extra bijdragen noodzakelijk om kinderen en gezinnen bij te staan

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

De Nationale Postcode Loterij heeft € 500.000 extra gedoneerd voor 2022
Door de hoge inflatie, stijgende energieprijzen en duurdere dagelijkse boodschappen komen steeds meer gezinnen in financiële problemen. De extra financiële toekenning van € 500.000 door de Nationale Postcode Loterij stelt Leergeld in staat om tijdens deze crisis te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren mee kunnen (blijven) doen en dezelfde kansen krijgen als hun leeftijdsgenoten.

Persbericht: Ruim 20% meer hulpaanvragen vanwege stijgende kosten voor gezinnen

Amsterdam, 8 november 2022 – Steeds meer ouders hebben te weinig geld voor schoolbenodigdheden zoals een laptop, rugtas, fiets of het lidmaatschap van een sport- of cultuurclub. Door de hoge inflatie, stijgende energieprijzen en duurdere dagelijkse boodschappen zien het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld Nederland dat steeds meer gezinnen in financiële problemen komen. Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld Nederland zien de aanvragen respectievelijk met maar liefst 20% en 25% toenemen. Dankzij een extra bijdrage van 1.000.000 euro van de Postcode Loterij, kunnen zij aan deze grote stijging blijven voldoen.

Niet alleen de lage inkomens hebben het financieel zwaar maar ook middeninkomens hebben moeite om rond te komen. Dat zien het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld Nederland terug in de achtergrond van aanvragen die sinds de stijgende huishoudkosten maar blijven stijgen. De organisaties zorgen er op hun eigen werkgebied voor dat kinderen uit deze gezinnen goed kunnen meedoen op school en naar hun (sport)vereniging of dansschool kunnen blijven gaan.

Volgend jaar verdere stijging verwacht
De inschatting is dat er komend jaar nog meer aanvragen volgen. Zowel het Jeugdfonds Sport & Cultuur als Leergeld Nederland krijgen daarom ieder 500.000 euro extra van de Nationale Postcode Loterij, om zoveel mogelijk gezinnen te kunnen helpen.

Jeugdfonds: sport en cultuur essentieel voor ontwikkeling kinderen
Voor gezinnen met weinig geld is een sport- en cultuurclub vaak een flinke kostenpost waar als eerste op bezuinigd wordt. Maar sporten, dansen of muziek maken is belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Mohamed El Mesbahe, ervaringsdeskundige en intermediair Jeugdfonds: ‘Vroeger hadden we het thuis niet breed en kon ik niet meedoen met sporten. Er was geen geld voor contributie, kleding of sportschoenen. Gelukkig had ik een rolmodel die me heeft meegenomen naar de voetbalclub en ons gezin gewezen heeft op het Jeugdfonds. Zo kon ik voetballen en is dit mijn passie geworden. Ik heb van sport mijn beroep kunnen maken. Ik heb Hattrick, een jongerenorganisatie in Haarlem, opgericht. Zie ik kinderen waar thuis weinig geld is, dan gaan we in gesprek met de ouders en dien ik als intermediair direct een aanvraag voor hulp in. Het Jeugdfonds betaalt dan de contributie of het lesgeld voor deze kinderen. Zo kan ik, vanuit mijn passie en eigen levensverhaal, ervoor zorgen dat elk kind de kans krijgt die ik vroeger ook heb gekregen!’

Leergeld Nederland: dezelfde kansen voor ieder kind
Leergeld Nederland vindt het belangrijk dat kinderen de schoolspullen hebben die nodig zijn om mee te kunnen doen op school, anders gaat het ten koste van hun ontwikkeling en toekomst en creëer je kansenongelijkheid. Barbara Bakker, coördinator Leergeld Haarlem/Zandvoort: ‘De toename in het aantal aanvragen is bij ons al een jaar gaande, maar heeft sinds halverwege het jaar echt een sterk stijgende lijn laten zien. Het aantal aanvragen is ten opzichte van vorig jaar verdriedubbeld. Tot voor kort konden de mensen met een betaalde baan het allemaal net zelf redden, maar nu lukt dat niet meer door de stijgende kosten. Deze doelgroep is vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden en kent de hulporganisaties vaak niet. Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen en schamen zich ervoor. Ouders die we helpen geven aan zo blij en opgelucht te zijn met de steun, dat geeft hen weer een beetje lucht. Ouders willen zo graag dat hun kinderen gewoon kunnen meedoen met de rest.’

De coronacrisis heeft de negatieve gevolgen vooral voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld laten zien. De fysieke leefstijl, het mentaal welbevinden en de schoolresultaten zijn duidelijk negatief beïnvloed. De extra financiële toekenning door de Nationale Postcode Loterij stelt het Jeugdfonds en Leergeld in staat om tijdens deze crisis te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren mee kunnen (blijven) doen en dezelfde kansen krijgen als hun leeftijdsgenoten.