Nieuwsberichten wet Vrijwillige Ouderbijdrage

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Uitvoering wet Vrijwillige Ouderbijdrage: het moet beter!

Op 23 maart 2022 is het persbericht “Onderzoek stand van zaken nieuwe wet Vrijwillige Ouderbijdrage” aan de media toegestuurd. Eind 2021 hebben wij een uitgebreide enquête uitgezet onder onze stichtingen teneinde een (objectief) beeld te krijgen van de stand van zaken betreffende de uitvoering van deze wet. Op basis van de bevindingen doen we aanbevelingen aan politici, beleidsmakers en onderwijs.

Onderstaand zijn het persbericht, de publicatie en de diverse media-uitingen te downloaden.

Media-uitingen 2023

Persbericht en publicatie 2022

Media-uitingen 2022