Ook in 2023 weer een stijging in aanvragen bij Leergeld!

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Structurele verbeteringen voor gezinnen met geldzorgen blijven nodig

Ondanks recente rapporten die suggereren dat armoede in Nederland afneemt, blijft het aantal gezinnen met lage inkomens dat worstelt met financiële zorgen een zorgwekkende realiteit. Met een opmerkelijke groei in het aantal aanvragen voor hulp bij Leergeldstichtingen in 2023, roepen wij op tot structurele verbeteringen om de bestaanszekerheid van deze gezinnen te waarborgen.

In 2023 heeft het aantal hulpvragen bij Leergeldstichtingen een sterke stijging laten zien, ondanks berichten over een daling van armoede in Nederland. Wij hebben in 2023 181.717 unieke kinderen geholpen met 514.598 toegewezen aanvragen. Respectievelijk een stijging van 13% en 14% t.o.v. 2022. Hiermee is in 2023 een bedrag van ruim € 43 miljoen gemoeid. Directeur Gaby van den Biggelaar: “Vooral gezinnen met lage inkomens voelen de stijgende kosten van levensonderhoud, wonen en zorg, terwijl hun inkomen onvoldoende meegroeit. Leergeld Nederland pleit daarom voor intensivering van structurele maatregelen om deze gezinnen te ondersteunen”.

De bevindingen van de Commissie Sociaal Minimum benadrukken de noodzaak van structurele veranderingen en herziening van het beleid met betrekking tot het sociaal minimum. Volgens recent onderzoek van het Nibud krijgen de meeste huishoudens weliswaar meer koopkracht vanaf 2024, maar daarmee is het gat niet gedicht. Vooral huishoudens met een laag inkomen ervaren nog altijd financiële druk.

Leergeld Nederland roept het nieuwe kabinet dan ook op om voort te bouwen op de aanbevelingen van de bevindingen en de positieve stappen die zijn gezet door Minister Carola Schouten.
De groeiende vraag naar hulp toont de urgentie van structurele oplossingen voor gezinnen met geldzorgen aan. Met structureel maandelijks een paar honderd euro extra kunnen ouders worden verlicht van veel zorgen en krijgen hun kinderen de kansen die zij verdienen.

Het ongekende aantal aanvragen voor ondersteuning in 2023 weerspiegelt de ernst van de situatie. Ondanks de inzet van vrijwilligers en donaties blijft de noodzaak voor hulpverlening aan gezinnen met geldzorgen hoog. Gaby van den Biggelaar concludeert: "Het einde is nog niet in zicht, en de schulden die mensen hebben opgebouwd zullen waarschijnlijk nog lang na-ebben. Vanuit Leergeld zullen wij ons ook in 2024 blijven inzetten om ervoor te zorgen dat geen enkel kind wordt uitgesloten vanwege de geldzorgen bij hun ouders."