Verlenging en verhoging jaarlijkse bijdrage Nationale Postcode Loterij

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Al in het najaar van 2022 hebben wij het goede nieuws gekregen dat ons partnerschap met de Nationale Postcode Loterij - na een positieve evaluatie van ons partnerschap halverwege 2022 - met een bijbehorende vaste jaarlijkse bijdrage van € 200.000 verlengd zou worden met een nieuwe periode van 5 jaar. Afgelopen vrijdag 24 februari werden wij op kantoor verrast met het geweldige nieuws dat onze vaste jaarlijkse bijdrage ook nog eens per direct verhoogd is naar € 300.000!

Met deze prachtige verhoging van de vaste jaarlijkse steun van de Nationale Postcode Loterij is de continuïteit van ons werk voor de periode 2023 t/m 2028 gegarandeerd. Heel erg noodzakelijk gezien het enorme aantal kinderen dat momenteel opgroeit in gezinnen met geldzorgen. Hierdoor kunnen wij de komende jaren de broodnodige directe ondersteuning blijven bieden aan al deze kinderen, terwijl we tegelijkertijd nog meer kunnen inzetten op structurele verandering voor deze gezinnen, via het aan de kaak stellen van de structurele belemmeringen die kansen van kinderen beperken én het blijven benoemen van de structurele oorzaken van armoede. Immers: kinderen zijn niet arm, zij groeien op in gezinnen met een te laag besteedbaar inkomen!