Vrijwilligers Stichting Leergeld maken cruciaal verschil voor gezinnen met geldzorgen!

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Stichting Leergeld zet zich al ruim 28 jaar in voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Dit werk kan zij doen door de inzet van meer dan 1.500 vrijwilligers, actief bij 112 lokale Leergeldstichtingen in Nederland. Op de Landelijke Leergeld Dag van 1 juni worden door het hele land “Zonnetjes” uitgereikt aan Leergeld vrijwilligers die dit jaar een speciale waardering verdienen. Via hun inzet en betrokkenheid maken zij, samen met al onze vrijwilligers, voor veel kinderen een verschil. Zeker nu we hebben gezien dat we in 2023 181.717 unieke kinderen geholpen met 514.598 toegewezen aanvragen, respectievelijk een stijging van 13% en 14% t.o.v. 2022.

Zonnetjes
Het werk van Leergeld wordt mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van meer dan 1.500 vrijwilligers. Op de Landelijke Leergeld Dag van 1 juni zetten lokale Leergeldstichtingen een van hun vrijwilligers in het zonnetje met de uitreiking van een ‘Zonnetje’. Deze unieke onderscheiding bestaat uit een sierspeld gebaseerd op de kleuren en vorm van het logo van Leergeld. Het Zonnetje is voor de vrijwilliger die in het afgelopen jaar iets extra’s heeft gedaan voor de lokale stichting of die het voor zijn/haar jarenlange inzet verdient om in het zonnetje te staan. Vanuit de lokale stichtingen komen mooie aanmeldingen binnen bij Leergeld Nederland: “als een situatie daarom vraagt, zal hij nog een stap extra zetten om elk gezin proberen te helpen.”, “er hoeft maar een aanvraag binnen te komen en hij maakt meteen een afspraak, springt op zijn fiets en gaat naar cliënt toe!” en “Zij is een zeer betrokken medewerker en een heel goede sparringpartner voor de coördinator.”

Oproep nieuwe vrijwilligers
Het werk van Leergeld kan niet gedaan worden zonder vrijwilligers. Onze organisatie kent diverse vrijwilligerstaken. Het gaat dan met name om het huisbezoeken van de gezinnen die om hulp vragen voor hun kind(eren), maar bijvoorbeeld ook om taken op het vlak van coördinatie of administratie, communicatie en fondsenwerving. Door de stijgende lijn van geholpen kinderen en toegekende aanvragen blijft de druk op onze organisatie groeien. Dit betekent dat onze Leergeldstichtingen extra helpende handjes zeker kunnen gebruiken! Via www.leergeld.nl kunnen mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk een Leergeldstichting vinden bij hen in de buurt.

Noodzaak van structurele veranderingen
De groeiende vraag bij Leergeld toont de noodzaak van structurele veranderingen aan. Leergeld Nederland roept het nieuwe kabinet met klem op om voort te bouwen op de aanbevelingen van de Commissie Sociaal Minimum en de positieve stappen die zijn gezet door voormalig Minister Carola Schouten. Met een structurele verhoging van het maandinkomen met enkele honderden euro’s kunnen ouders worden verlicht van veel zorgen en krijgen hun kinderen de kansen die zij verdienen.

Het ongekende aantal aanvragen voor ondersteuning in 2023 en de verwachte stijging in 2024 weerspiegelt de ernst van de situatie. Ondanks de inzet van vrijwilligers en donaties blijft de noodzaak voor hulpverlening aan gezinnen met geldzorgen hoog. Gaby van den Biggelaar concludeert: "Het einde is nog niet in zicht, en de schulden die mensen hebben opgebouwd zullen waarschijnlijk nog lang na-ebben. Vanuit Leergeld zullen wij ons ook in 2024 blijven inzetten om ervoor te zorgen dat geen enkel kind wordt uitgesloten vanwege de geldzorgen van hun ouders."