Landelijke Leergeld 2020

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Stichting Leergeld harder nodig dan ooit door Corona crisis


Door de Corona crisis dreigt een grote groep mensen in de financiële problemen te raken. Onder hen ook veel gezinnen met kinderen. Leergeld is er ook voor deze gezinnen! Wij willen ervoor zorgen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terecht komen. Dat is vandaag, op 1 juni, de Landelijke Leergeld Dag 2020, onze boodschap voor deze gezinnen.

Over Leergeld
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Via 108 lokale Leergeld stichtingen (en 1 partner), die samen actief zijn in 74% van de Nederlandse gemeenten, bieden wij kinderen uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ondersteunen wij ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging. In 2019 konden dankzij Leergeld 126.838 kinderen uit minimagezinnen onbezorgd meedoen! Om gezamenlijk nog meer kinderen nog beter te bereiken werken wij samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job binnen het samenwerkingsverband Sam&.

Laptops voor thuisonderwijs
Dat we snel kunnen acteren, bleek wel in de afgelopen twee maanden. Onze Leergeld stichtingen hebben, samen met hun lokale netwerken, ruim 8.000 laptops/tablets verspreid onder kinderen die voor het noodzakelijke thuisonderwijs geen device hadden. Onze lokale stichtingen konden snel schakelen tussen gemeenten, bedrijfsleven en donateurs en vanuit het landelijk bureau van Leergeld konden subsidiegelden van het Ministerie van SZW worden ingezet.

Gevolgen Corona crisis
Als gevolg van de Corona crisis dreigt een grote groep mensen door een terugval in inkomen in financiële problemen te raken, waaronder ook veel gezinnen met kinderen waarvan de ouders werk(t)en als zelfstandigen, flex- of seizoen-werkers. “Juist in deze tijd is het belangrijk dat kinderen kunnen ontspannen en meedoen met andere kinderen. Die ondersteuning bieden wij. Voor de ouders betekent dit in ieder geval een zorg minder”, aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland. “We denken dat veel van deze gezinnen Stichting Leergeld nog niet kennen óf niet beseffen dat ook zij in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning. We willen deze gezinnen nu laten weten dat wij er ook voor hen zijn!”

Landelijke Leergeld Dag
Elk jaar op 1 juni wordt de Landelijke Leergeld Dag georganiseerd, waarop er aandacht is voor het werk van Stichting Leergeld. Normaliter wordt er ergens in het land een bijeenkomst georganiseerd. In Corona tijd vindt de Landelijke Leergeld Dag plaats op sociale media. Vandaag, op 1 juni 2020, doen wij via sociale media een oproep aan álle gezinnen met kinderen die kampen met geldgebrek, óók aan die gezinnen die nu als gevolg van de Corona crisis in de financiële problemen zijn geraakt! We roepen ouders uit deze gezinnen op om zich te melden voor ondersteuning. Dat kan via onze Leergeld website of via de website van Sam&.

Om nog meer gezinnen bekend te maken met ons ondersteuningsaanbod, zetten wij in op nieuwe strategieën. Zo werken we op dit moment samen met ambassadeur Paul van Loon aan een entertainende schoolmusical voor groep 8 met een maatschappelijke boodschap over sociale uitsluiting. Via de schoolmusical hopen wij in één klap scholen, ouders en kinderen te bereiken. Vanaf september 2020 kunnen basisscholen deze musical online bestellen.

Fotobijschrift: De repetities voor de Leergeld schoolmusical in samenwerking met Paul van Loon zijn inmiddels in volle gang!