Wet vrijwillige ouderbijdrage

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Op 1 augustus 2021 is een nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Kort samengevat komt deze wet erop neer dat je kind niet meer uitgesloten mag worden van activiteiten die door de school georganiseerd worden zoals excursies, reizen, extra lesaanbod, etc. Ook als je de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt mag je kind meedoen.

Dit geldt voor zowel basis- als middelbare scholen. De school van je kind hoort je hierover te informeren. Dit kan bijvoorbeeld via de schoolgids en de website.
Een aantal scholen zegt in de financiële problemen te komen door deze nieuwe wet. Volgens de Nederlandse overheid hebben de scholen echter genoeg geld.

Scholen willen heel graag dat ouders de vrijwillige ouderbijdrage wel betalen. Het kan dan ook zijn dat je een herinnering of zelfs een incasso krijgt met de vraag alsnog te betalen. Belangrijk om te weten is dat je dit dus niet hoeft te doen. Ook al betaal je niet, je kind mag meedoen.

In eerdere schooljaren kon je via Leergeld (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage vergoed krijgen. Meestal werd het geld rechtstreeks aan de school betaald. Omdat je kind door de nieuwe wet aan door school georganiseerde activiteiten mee mag doen, ook als je niet betaalt, is het niet meer nodig dat Leergeld betaalt. Er kunnen bijzondere situaties zijn waarbij het goed is om met Leergeld te overleggen. Neem gerust contact op met de Leergeldstichting in jouw gemeente/woonplaats. Medewerkers kunnen met je meedenken en je mogelijk verder helpen.

Het ministerie van OCW is samen met een aantal betrokken partijen medio april 2022 een campagne gestart om deze nieuwe wet nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Basisscholen (PO) en middelbare scholen (VO) zijn per brief van minister Dennis Wiersma gevraagd ouders voor de ingang van het nieuwe schooljaar beter te informeren. Hiervoor is nieuw informatiemateriaal beschikbaar en de eerder uitgebrachte brochure is geactualiseerd. Al het campagnemateriaal, inclusief een uitlegvideo, is terug te vinden op de website van de rijksoverheid. Klik daarvoor op de button hieronder.